ตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิด19 ทำให้เศรษฐกิจของโลกได้รับผลกระทบอย่างหนัก และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับผลกระทบไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และภาคโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ      จนทำให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหลายๆแห่งต้องปิดตัวลง ซึงทำให้ภาคแรงงานไทยต้องตกงานจำนวนไม่น้อย

          ล่าสุดเผยจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ประเทศต่างๆ ทั่วโลกประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว แต่คาดว่ากิจกรรมด้านเศรษฐกิจจะกลับมาสู่สภาพปกติโดยเร็ว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน ซึ่งแรงงานไทยเป็นประเทศลำดับต้นๆ ที่ตลาดแรงงานในต่างประเทศต้องการ ทั้งในประเทศที่เป็นคู่เจรจาเดิม และที่เป็นที่นิยมของแรงงานไทย เช่น ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย ญี่ปุ่น อิสราเอล และในภูมิภาคอื่นทั่วโลกต่างยอมรับเรื่องความมีวินัย และทักษะฝีมือของแรงงาน ประกอบกับประเทศไทยมีการบริหารจัดการโรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

          ที่ผ่านมามีผู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี อาทิเช่น เอกอัครราชทูตคูเวตได้แจ้งความประสงค์ต้องการแรงงานไทยไปทำงานในการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานร่วมกับภาคเอกชน เร่งเตรียมความพร้อมในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ได้ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ รวมถึงทักษะด้านภาษา ซึ่งหากการเดินทางระหว่างประเทศสามารถทำได้ตามปกติ สามารถจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศได้ทันที

        ทั้งนี้ขอย้ำให้แรงงานไทยที่สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ หรือสมัครหางานที่ประเทศไต้หวัน สามารถเดินทางไปทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้สมัครเพียงเตรียมร่างกายให้พร้อม และทักษะฝีมือ รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ