จํานวนมากอายุตั้งแต่19ถึง55ปีลงยุคโคหวิดปจุบันเศรษฐกิจประเทศไทยกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีโรงงานปิดตัวลงจํานวนมากงานในประเทศไทยมีน้อยลงหรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพหรือทํางานไม่มีเงินเก็บหมดไปเดือนๆ ทางออกที่ดีที่สุดคือไปทํางานต่างประเทศไต้หวันรายได้มั่งคงการทํางานเหมือนราชการไทย หยุดวันเสารและวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ถ้าไม่หยุดถ้าโอทีเพิ่มอีก1แรง เงินเดือนไต้หวัน23,800เหรียญคิดเป็นเงินไทยได้ประมาณ24,600ยังไม่รวมค่าโอทีวันธรรมดา โดยรวมแล้วรายการทํางานไต้หวันเงินเดือนบวกค่าโอทีแล้วจะได้อยู่ที่ประมาณ35,000ถึง45,000 ทั้งนี้รายได้จะขึ้นอยู่กับโอทีมากหรือโอทีน้อย การไปทํางานที่ไต้หวันถือเป็นทางออกของแรงงานไทยอีกทางหนึ่งซึ่งการไปทํางานไต้หวันไปง่ายและรวดเร็วไม่ต้องเรียนภาษาเหมือนประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่นท่านที่คิดจะไปทํางานไต้หวันคิดถูกแล้วและสัญญาการทํางานไต้หวันสมารถอยู่ได้ถึง12ปีโดยไม่ต้องกลับไทย.