เกี่ยวกับเรา

รับสมัครแรงงานไทย จำนวนมาก เน้นผู้ชายเป็นหลัก งานโรงงาน และ งานก่อสร้าง รับอายุ 19 – 55 ปี ลง
บริษัทจัดหางานเอสพีทีบิ๊กวันอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด จัดหางานไต้หวัน

ใบอนุญาตเลขที่ วันที่ก่อตั้งบริษัท วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ปี 2561 ใบอนุญาตเลขที่1214/2561 เราเป็นบริษัทจัดส่งแรงานไทยไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน มีทั้ง งานโรงงาน และ งานก่อสร้าง มีงานรองรับตลอดทั้งปี สัญญาขั้นต่า 3 ปี เมื่อครบ 3 ปีแล้วสามารถต่อที่ไต้หวันได้อีก 9 ปีโดยไม่ต้องกลับไทย

ปัจจุบันแรงงานไทยทำงานที่ประเทศไทย รายได้ที่ได้รับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของครอบครัว ใช้เงินเดือนชนเดือน ซึ่งจะไม่มีเงินเหลือเก็บในธนาคารเป็นส่วนใหญ่ ไม่สามารถเก็บทุนทำอาชีเป็นธุระกิจเป็นของตัวเองได้

แรงงานไทยจึงจำเป็นต้องมองหาโอกาสงานที่ดีกว่า ซึ่งแน่นอนไปทำงานที่ไต้หวัน เป็นทางเลือกทางออกที่ดีที่สุด และเราเป็นผู้บริการด้านแรงงานไปทำงานที่ประเทศไต้หวันโดยเฉพาะ เราเป็นบริษัทที่ดูแลแรงงาน และ จัดหางานแรงงานไทยให้กับนายจ้างไต้หวันอย่างครบวงจร ถูกกฎหมาย มีความน่าเชื่อถือ และ จัดส่งผ่านโดยกรมแรงงานเป็นผู้อนุมัติ มีความปลอดภัย 100 % สำหรับแรงงานที่ต้องการหางานไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน สามารถติดต่อสอบถามกับบริษัทได้ทุกเวลาทำการ ซึ่งทางบริษัทมีการเปิดรับสมัครแรงงานไปทำงานที่ประเทศไต้หวันอยู่ตลอดเวลา เรามีประสบการณ์จัดส่งแรงานไปไต้หวันไม่น้อยกว่า10ปี ซึงขณะนี้ไต้หวันนั้น เป็นประเทศที่มีการขยายการลงทุน และ พัฒนาเศรษฐกิจจำนวนมหาศาล ซึงยังขาดแรงงาน

พื้นฐานจำนวนมาก บริษัทจัดหางานทีเอ็นซี จึงเห็นความสำคัญและคัดสรรงานดีๆ รายได้ดี สวัสดิการดี ปลอดภัย และอยู่ภายไต้การดูแลของบริษัทที่มาตราฐานมาให้แรงงานโดยเฉพาะ ซีงหากท่านใดสนใจสมัครเป็นแรงงานหรือต้องการหางานไต้หวัน