แกลเลอรี่

รับสมัครแรงงานไทย จำนวนมาก เน้นผู้ชายเป็นหลัก งานโรงงาน และ งานก่อสร้าง รับอายุ 19 – 55 ปี ลง บริษัท จัดหางาน ที เอ็น ซี เลเบอร์กรุ๊ป จำกัด จัดหางานไต้หวัน สมัครหางานไต้หวัน