รับสมัครด่วนแรงงานไทย งานก่อสร้าง และ โรงงาน

จํานวนมากอายุตั้งแต่19ถึง55ปีลงยุคโคหวิดปจุบันเศรษฐกิจประเทศไทยกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีโรงงานปิดตัวลงจํานวนมากงานในประเทศไทยมีน้อยลงหรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพหรือทํางานไม่มีเงินเก็บหมดไปเดือนๆ...

COVID -19

          ตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิด19 ทำให้เศรษฐกิจของโลกได้รับผลกระทบอย่างหนัก และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับผลกระทบไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และภาคโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ      จนทำให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหลายๆแห่งต้องปิดตัวลง...