รับสมัครด่วนแรงงานไทย งานก่อสร้าง และ โรงงาน

จํานวนมากอายุตั้งแต่19ถึง55ปีลงยุคโคหวิดปจุบันเศรษฐกิจประเทศไทยกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีโรงงานปิดตัวลงจํานวนมากงานในประเทศไทยมีน้อยลงหรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพหรือทํางานไม่มีเงินเก็บหมดไปเดือนๆ...

รับสมัครงานก่อสร้างไต้หวันด่วน

หางานไต้หวัน บริษัทจัดหางานไต้หวัน สมัครงานไต้หวัน แรงงานไทยไปทําก่อสร้างไต้หวันด่วนเป็นงานสร้างตึกสร้างอาคารและรถไฟฟ้าไต้ดินจํานวนมาก บินเร็ว ผ่านกรม ถูกกฏหมาย อายุ 19ปีถึง55ปี ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ไปได้หมดสวัสดิการดี รายได้ดี ค่าคอมถูก...

COVID -19

          ตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิด19 ทำให้เศรษฐกิจของโลกได้รับผลกระทบอย่างหนัก และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับผลกระทบไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และภาคโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ      จนทำให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหลายๆแห่งต้องปิดตัวลง...